Werkende principes

Space Holders

Iedereen in de organisatie is een ‘space holder’. Je bent ergens van, je wordt ergens voor ingehuurd, je bent aan de slag. Je beheert de ruimte die er is om jouw bijdrage te leveren; met vallen, opstaan en weer doorgaan. Vanuit wie jij bent en met de mensen om je heen die in jouw groepje zitten. Om daarin de ordeningen te vinden die werken, dat valt niet altijd mee.  Gelukkig zijn er al veel nieuwe organiseerprincipes ontwikkeld om naar gedragen processen en resultaten te komen (zie circulair werken). In Touch werkt met iedereen die een bijdrage wil leveren aan het zoek- en vindproces; opdat we alle wijsheid aan tafel hebben. En we werken met nieuwe organiseerprincipes die het zoekproces een flinke zet geven. 

Route ‘In Touch’

In Touch werkt met de volgende stappen:

 1. Space Holders
  We vormen een groep Space Holders die, gedurende het hele proces van meanderen, stem geven aan verschillende perspectieven uit de organisatie.
 2. Verlangen
  We zoeken naar het werkelijke verlangen in de organisatie. Er roept iets! We pellen af, zoeken in verschillende hoeken en verbinden perspectieven. Welke beweging wil er gemaakt worden bij mensen in de organisatie?
 3. Ontmoeten
  We creëren zoekplekken, waar we vanuit vrije energie rondom een bepaald thema of professionele taak kunnen zoeken om nieuwe wegen in te slaan.
 4. Delen
  We delen. Om de wijsheid die nog niet gedeeld is te delen, de gesprekken die nog niet gevoerd zijn te voeren en de waarachtige verhalen te vertellen. We delen over waar het stroomt en stokt. We stoppen met wat er niet meer klopt. Om van onszelf & elkaar te leren, om vanuit nieuwe inzichten te stapelen.
 5. Creëren
  We proberen uit, werken samen met nieuw ontdekte organiseerprincipes. We co-creëren plannen, werkwijzen, visies, processen. Waagstukken.
 6. Vinden
  We kristalliseren de geleerde lessen. Vinden zo nieuwe wegen die wel ons verlangen waar maken.

 

Werking van ‘In Touch’

Onze ervaring is dat er door deze werkwijze op veel lagen effect ontstaat bij mensen en hun organisatie.

 1. Duurzame ontwikkeling
  De ontwikkeling van mensen en hun organisatie gaat hand in hand. Zo ontstaat er het vermogen om samen nieuwe wegen te zoeken, nieuwe organiseerprincipes toe te passen, nieuwe werkwijzen in te zetten. Klaar om elke volgende beweging weer samen vorm te geven.
 2. Grotere geheel
  Mensen leren actie te ondernemen vanuit het grotere plaatje, het hogere doel. Ze werken over grenzen hen. Met het hele netwerk én de belangen daarin voor ogen.
 3. 100%
  Mensen zetten hun volledige wijsheid en kunde in. Ze voelen zich eigenaar van hun professionele taak, ze zijn ervan. Ze kunnen hun bijdragen in samenhang verder brengen.
 4. Hoofd, hart, handen; met bezieling!
  Mensen ontwikkelen zich op meerdere lagen. Ze brengen hart (bezieling), hard (meetbare resultaten) en zacht (de weerbarstige onderstroom) bij elkaar in één werkwijze.
 5. Moeilijke zaken met lichtheid
  Mensen leren zichzelf en elkaar beter kennen. Ze leren om zichzelf te handelen, elkaar te spiegelen, om moeilijke zaken met lichtheid aan te gaan. Om zo vanuit schone intenties, met schone relaties tot opgeruimde acties te komen.
 6. Bewust zijn
  Mensen leren samen zoeken. Met respect voor elkaars standpunten en met een groeiend vermogen om te reflecteren. Mensen vergroten hun bewustzijn, daardoor vinden ze nieuwe vragen, nieuwe wijsheid, nieuwe vaardigheden en nieuwe organiseerprincipes.